ماه: مهر ۱۳۹۷

سه الف موفقیت

سه الف موفقیت

برای رسیدن به موفقیت هر چه بیشتر در هر زمینه ای ، باید روی این سه الف کار کنید: .اطلاعات .ارتباطات . انتخاب ها ۱٫اطلاعات یکی از ویژگی های افراد موفق این است که آن ها تصمیم گرفتند در حیطه ی کاری خود بهترین باشند.آن ها برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی می کنند و تا جایی که امکان دارد بر روی خود سرمایه گذاری می کنند. لس براون یکی از سخنرانان معروف می گوید: برای به دست آوردن چیزی که قبلا نداشته اید، باید به انسانی تبدیل شوید که قبلا نبوده اید. اگر از وضعیت کنونی خود راضی نیستید با ادامه دادن این رویه نمی توانید نتیجه ی متفاوتی بگیرید پس اطلاعات بیشتری در حیطه ی کاری خود […]